Speleomuseum očima Petera Holúbka (2002)

ČR, Spravodaj SSS

Speleomuseum
Vilémovice v Moravskom krase
Peter Holúbek

Na prvý pohľad by sa zdalo, že v Moravskom krase už nič nemůže prekvapiť. Všeobecne je známe, že jaskyne, priepasti, ponory, vývery, ventaroly a závrty tohto pozoruhodného územia skúma už niekoľko generácií speleológov. Známe sú tu kilometre jaskynných chodieb. overené smery podzemných vód, publikované mnohé články, mapy, náčrty a fotografie venované speleologickej problematike. Každý postup do voľných priestorov je tu vykúpený značnou námahou. Nezainteresovaný návštevník len krúti hlavou čo všetko sa dá v jaskyni či závrte dokázať, vymyslieť, ako organizovať aj tie najnáročnejšie bádacie práce. Významnejší objav hneď spósobuje všeobecný rozruch a dlhé komentujúce diskusie.

Nás prekvapenie v Moravskom krase zastihlo podvečer 9. februára 2002. Vtedy nás totiž Jozef Jančo, pracovník CHKO Moravský kras zaviedol do pozoruhodného objektu súkromněho jaskyniarskeho múzea vo Vilémovicich v severnej časti Moravského krasu. o které se stará Zdeněk Hasmanda ( Pinďa ), ktorý tu obetavo sprevádza záuemcov a zároveň ho neustále vylepšuje a zdokonaľuje. Prezreli sme si zaujimavú a inšpirujúcu speleologickú expoziciu umiestnenú v troch miestnostiach. Sú tu vystavené rózne exponáty ako fotografie, originálne dokumenty, sintrová výzdoba, obrazy, informačně tabule, výstrižky z novin, trojrozmerné predmety technického charakteru, figurína jaskyniara, meračské pomůcky, sympatická kópia jaskynnej maľby, paleontologické nálezy, historický dolný mostik z Macochy.

Tieto citlivo vybrané predmety návštevnika dobre oboznámia so špecifickou problematikou speleologického výskumu v Moravskom krase. Veľkým prekvapenim a zároveň aj výzvou pre profesionálne múzeá boli zviazané materiály zo záchrannej akcie v Rákocziho jaskyni Mad ‘ arsku. Jej autor Jan Flek tu sústredil všetky dostupné materiály z tohto veľkého sústredenia jaskyniarov, ktoré sa skončilo len pred 9. dňami. Dojem z múzea ostal veľmi dobrý. Výtvarná stránka sice nie je zvládnutá úplne dokonale, ale tento menši nedostatok nahradilo domáce prostredie a pravá jaskyniarska atmosféra, ktorú tu skutočne bulo cítiť. Sprievodca, ktorý sa nám venoval, vedel okomentovať každý predmet a bolu vidno, že je v speleologickej problematike doma. Určíte tu vnímavý návštevník – nejaskyniar ziska dobrú predstavu, čo obnáša práca speleológa.

Múzeum je v sezóne otvorené denne, mimo nej sa treba v blízkom pohostinstve informovať o tom, kde sú od neho kľúče. Vznik múzea možno datovať do roku 1998. keď sa z iniciativy jaskyniara Z. P. Hasmanda v telocvični v miestnej škole urobila výstava venovaná 15. výročiu vzniku ZO Č SS 6-21 Myotis. Po prenajati miestnosti od obecného úradu vo Vilemoviciach začalo s budovaním trvalej expozicie. Za pomoci mnohých nadšencov, priaznivcov a členov skupiny, bolo toto múzeum dokončená a otvonené pre verejnosť v roku 2001. Každému návštevníkovi Moravského krasu možno návštevu tohto zaujimavého počinu moravských jaskyniarov vrelo odporučiť.

Amatérské speleomuzeum Zdeněk Pinďa Hasmanda

Týden u nás Blansko 14.08.2002

You may also like...

Komentujte

Buďte první kdo bude komentovat!

avatar
  Subscribe  
Upozornit na