O nás

ZO ČSS 6-21 Myotis je zakládající organizací České speleologické společnosti, která vznikla 12. 12. 1987. Byla založena jako Speleologický kroužek OSP Blansko v roce 1983.

Od počátku svého působení se pozornost členů naší ZO soustředila především na oblast vilémovicka.

Prvními pracovními lokalitami byly  jeskyně  Verunčina a  Propástka  v pravé stráni Suchého žlebu pod macošskými serpentinami. Výzkumné práce měly ověřit existenci volných podzemních prostor v průběhu předpokládaných podzemních toků Ostrovských, Krasovských a Vilémovických vod. Hloubení průzkumné šachtice bylo ukončeno v hloubce cca 30 m v sedimentech, bez dosažení volných prostor.

Další lokalitou byl opuštěný ponor „1A“ a periodický „Ponor“ u obce Žďár na samé hranici krasového území. Ponor 1A překvapil nečekaným bludištěm úzkých těžce průlezných chodbiček, které znemožnily další průzkumné práce. Lokalita „Ponor“ je opakovaně zanášená sedimenty přívalových vod. Je to náročné pracoviště, ovšem s perspektivou volných prostor směrem k obci Sloup.

Hlavními pracovními lokalitami však jsou závrty V Člupku  a Agris na Harbešké plošině. Tyto lokality mají naději stát se klíčovými pro vyřešení neznámého odtoku Harbešských a Vílémovických podzemních vod do Malého výtoku a říčky Punkvy.

V rámci své činnosti skupina vybudovala z asanačního domku (získala v roce 1994 od OÚ Vilémovice) ve Vilémovicích solidní základnu, která je významnou podporou pro intenzivní speleologickou činnost a provozuje amatérské speleomuzeum