Speleomuzeum

 Mimo vlastní speleologickou činnost provádí naše ZO také řadu dalších aktivit v obci Vilémovice. Jednou z nich byla v r. 1998 byla také výstava k 15. výročí založení skupiny v budově OU. Po ukončení výstavy na které bylo prezentováno velké množství exponátů jsme se starostou dohodli zbudovat stálou expozici speleologie. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 18.12. 1998. Původní muzeum se nacházelo v prostorách bývalé hospody, která byla soukromým majetkem. V roce 2004 jsme tyto prostory museli opustit. Na základě dohody s členy zastupitelstva OU Vilémovice nám byly poskytnuty náhradní prostory přímo v budově radnice. Tyto jsou sice nepoměrně menšího rozsahu, ale zato upraveny do téměř reprezentativního stylu. Náš velký dík tak patří především zástupcům a obyvatelům obce Vilémovice

 Posláním této výstavy není odborné představení činnosti v krasu, ale připomenuti, že jeskyně nejsou jen díra ve skále proplouvaná lodičkami, ale pozoruhodný podzemní svět spojený s historií a činností lidi, kteří si říkají jeskyňáři. 

foto: Robert

                      

Kde, kdy:                                                               

  Amatérské speleomuzeum „Zdeněk Pinďa Hasmanda“ našlo útočiště v podkroví obecního úřadu ve Vilémovicích.

  Otvírací doba muzea se kryje s otvírací dobou hospody U netopýra: 

  Vstup Vám v těchto hodinách zajistí aktuální obsluha.                 

   Přivítáme Vaši předběžnou objednávku na tel. čísle: 607 120 979 (Jan Flek)

Související články:

Jeskyně, kras a my všichni, autor: Kelf

Muzeum ve Vilémovicích se muselo stěhovat, autor: Marta Antonínová

Speleomuseum očima Petera Holúbka (2002)

Můstek do propasti Macocha

Vilémovická Venuše v muzeu speleologie, autor: Vlastimil Hanuš

Speleomuzeum Vilémovice zve lidi k návštěvě (Rovnost 2007)

Krasová musea v Moravském krasu